المشفى الأولى في تركيا

Breast augmentation, sometimes referred to as “breast augmentation” or “adjustment function” by patients, involves the use of breast implants or fat transfers to increase the size of your breasts. This procedure can also restore lost breast volume after weight loss or pregnancy, obtain a rounded breast shape or improve asymmetry of the natural breast size

Breast augmentation is also referred to as breast augmentation. When fat from another part of the patient’s body is used to create the enhanced breast size, the procedure is referred to as breast augmentation by fat transfer.

What can breast augmentation surgery do?

 • Increase the fullness and prominence of your breasts
 • Improving the balance of breast and hip circumference
 • Enhance your self-image and self-confidence

silicone breast implants

Silicone breast implants are filled with silicone gel. The gel is somewhat similar to normal breast tissue. If the implant leaks, the gel may remain inside the implant shell, or it may leak into the breast implant pocket. A leaking silicone gel-filled implant will not collapse.

If you choose silicone implants, you may need to visit a plastic surgeon regularly to make sure the implants are working properly. An ultrasound or MRI scan can assess the condition of the breast implants.

Silicone breast implants are approved by the FDA for enlargement in women 22 years of age or older.

before and after

قبل بعد

Contact Us

  Our customers' opinions

  السيد محمود
  السيد محمود
  Read More
  الشركة رائعه وادعواكم للتعامل معهم
  سيدة محسن
  سيدة محسن
  Read More
  كتير انبسط من الاهتمام من الطبيب والاخصائي والاستقبال كان جيد شكرا جزيلا
  سها الاحمر
  سها الاحمر
  Read More
  شغل احترافي وكتير مهتمين بالتعقيم والدوات والاجهزة وبيشرحوا كل خطوه في العمليه
  Previous
  Next

  Similar operations