المشفى الأولى في تركيا

The most important point in smile design is to correctly understand the aesthetic expectations of the patient and correctly identify the patient’s needs. The models are prepared thanks to the measurements taken from the patient’s mouth, problems are identified in these models and plans are made. After modeling, the patients’ intraoral and facial image measurements are performed using a few special applications in a computer environment and thus the conformation to the face shape is calculated. The images closest to the treatment result are again acquired by the software. The temporary restoration that is prepared in the most appropriate way to the patient’s mouth is presented to the patient and the patient’s opinions are taken.

After all the planning, if it is concluded that the patient does not need orthodontic treatment, the level disturbances in the gums, if any, are organized first. After periodontal arrangements, planned implants and other necessary surgical applications are performed in patients with hypodontia. After all these surgical applications are expected to improve, teeth whitening procedures are applied to the patient if necessary. Dental abnormalities can sometimes be removed after teeth whitening with composite aesthetic fillings. In cases where the composite filling is insufficient, porcelain laminates, veneer and zirconium veneer will be used. In order to carry out porcelain-coated applications, there may be no abrasion or minimal abrasion on the teeth, this is decided by the specialist. If it is decided that the patient should apply porcelain or zirconium, some changes can be made by taking the patient’s thoughts back during the exercises performed during the stages. During all periodontal and dental applications and during rehearsals, the shape of the lips and the contour of the patient are taken into account and a targeted design is completed.

In some cases, according to patients’ wishes, some aesthetic applications can be used after the smile design has been applied. With applications such as dermal fillers on the patient’s lips and face, the patient’s smile can be emphasized.

Although smile design does not include an age range, anyone who desires to have a more beautiful and happy smile can have a smile design.

before and after

قبل بعد

Contact Us

  Our customers' opinions

  السيد محمود
  السيد محمود
  Read More
  الشركة رائعه وادعواكم للتعامل معهم
  سيدة محسن
  سيدة محسن
  Read More
  كتير انبسط من الاهتمام من الطبيب والاخصائي والاستقبال كان جيد شكرا جزيلا
  سها الاحمر
  سها الاحمر
  Read More
  شغل احترافي وكتير مهتمين بالتعقيم والدوات والاجهزة وبيشرحوا كل خطوه في العمليه
  Previous
  Next

  Similar operations